Wednesday, January 2, 2013

,,Ül, mint ötvös és ezüsttisztogató..." - Jelenlegi ára: 450 Ft

Az egész Biblián végigvonul egy fogalom, amelyben az Úrnak az emberekért végzett munkája foglalható össze: ez a megtisztítás eszméje. E negyedévi tanulmányunk vezérgondolata Malakiás könyvének nevezetes igéje, amely így szól: "[Az Úr] ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. " (Mal 3, 3/a)
Az ötvös tüze megtisztító tűz, a nemesfémből eltávolítja a salakot. A tűz a Szentírásban a megpróbáltatás, a szenvedés jelképe. A századok folyamán újra és újra előkerült a kérdés: vajon inkább örömre, vagy inkább szenvedésre teremtetett-e az ember? A sok, egymásnak ellentmondó emberi vélekedés mellett a Biblia képviselte és képviseli a hívők számára Isten e kérdésre is adott válaszát. Örömre teremtettünk, de az édeni lázadás után e megromlott világban csak a megpróbáltatásokon át találhatjuk meg az igazi örömöt. A teljes szabadulás pedig, egy új világ, Jézus második eljövetele után lesz az osztályrészünk. Jogcímünk már van a mennyre, ha elfogadtuk Krisztust, mint személyes Megváltónkat, de alkalmassá is kell lennünk Isten és a mennyei lények társaságára.
A hívő Krisztus kezében van, soha nem érheti cél nélküli megpróbáltatás. Isten eszközei nemcsak az általunk nagynak tartott megpróbáltatások, hanem a legkisebbek is, ha szükség van rájuk. Lehetnek ezek fizikaiak (betegség, testi baj, az anyagi biztonság elveszítése), de ugyanúgy a lelki gyötrelem is (a meg nem értés, a magány, a kitaszítottság érzése). Szenvedést jelent az őszinte hívő számára, amikor keresztény élete erőtlen, tehetetlennek és gyengének érzi magát. Szenvedés az is, de egészen más, amikor Istenért, az Ő ügyéért vállalunk nehézségeket és megpróbáltatásokat.
Így tehát nem elegendő csupán a megpróbáltatás különböző formáival foglalkoznunk. A betegség diagnózisa és az okok feltárása fontos, de a terápia, a gyógyulás útja ugyancsak - ezek szorosan összetartoznak, s mi értelme lenne egyiket a másiktól elválasztani? Fordítsuk hát tekintetünket a Megtisztítónkra, a szabadulásra, a győzelemre, hogy reménységünk és Istenbe vetett bizalmunk megerősödjék.  
 
140 x 200 mm, puha kötés,  203 oldal
Bibliaiskolák Közössége Könyvkiadó, Budapest, 2007


Jelenlegi ára: 450 Ft

Az aukció vége: 2013-01-22 10:00
. ,,Ül, mint ötvös és ezüsttisztogató..." - Jelenlegi ára: 450 Ft

0 comments:

Post a Comment