Thursday, December 27, 2012

Új Magyar Lexikon 1960-ból 6+1 kötet - Jelenlegi ára: 1 000 Ft

Eladó a ké peken lá tható ú j magyar lexikon, mely tö bb mint 50 é ves, 6 kö tetes +1 kiegé szí tő kö tet.
A termé k Sopronban van!!!
Tekintsd meg a tö bbi aukció mat is, megé ri!!!
Nyugodtan ké rdezz a termé kkel kapcsolatban!
9 é ve vaterá zom azt hiszem ez mindent elmond!!!
Tö bb mint 800 elé gedett ü gyfé l!!!
0 Negatí v é rté kelé s!!!
A Posta 1115 Ft
JÓ VÁ SÁ RLÁ ST! !!!


Jelenlegi ára: 1 000 Ft

Az aukció vége: 2013-01-15 10:57
. Új Magyar Lexikon 1960-ból 6+1 kötet - Jelenlegi ára: 1 000 Ft

0 comments:

Post a Comment